Členovia

Vedúca

 Katarína Búryová


Tréneri


Tanečníci

Martin Psotka
Barbora Šipikalová
Lenka Pacalajová
Filip Sabo
Marek Pacalaj
Mária Šipikalová
Matúš Šipikal
Zuzka Holá
Michaela Trnková
Pavel Škvarka
Miroslav Kráľ
Diana Babicová
Michal Volf
Ján Jurášik
Ivana Jurášiková

Hudba

Adriana Kráľová
Anna Kopernická
Karol Jonáš
Tibor Tužinský
Dáša Garajová

Spev
Ruženka Tencerová
Alenka Bakošová
Kristína Králová
Martina Janesová